No module Published on Offcanvas position

Joomla 4.x juhendid

Uudise lisamine Joomla 4.x ja JCE eelseadistatud lehtedel

Alljärgnev juhend on Kannukene.net eelseadistatud Joomla sisuhaldustarkvaraga ja JCE Pro (Joomla Content Editor) tekstiredaktoriga kodulehtede haldajatele.

Joomla kodulehe sisu haldamise aadress on https://sinudomeen.ee/administrator

 

Administraatori paneel 

 

Uue uudise lisamiseks tuleb avada artikli lisamise vorm klikkides kas Administraatori menüüst lingi Sisu alamlingi Artiklid järel asuvale + märgiga ikoonile Lisa artikkel või artiklite nimekirja aknas klikkides komponendi tööriistariba nupul Uus.

Avanevas artikli redigeerimise vormis saab paanil Sisu sisestada tekstiväljale Pealkiri (Title*) uudise pealkirja ning tekstiväljale uudise sisu.

Tekst on soovitatav sisestada vormindamata kujul (asetades teksti kopeerimisel tekstiväljale klahvide kiirkombinatsiooniga Ctrl+Shift+V) ning vormindus luua vormi tekstiaknas kasutades JCE tekstivormindusvahendeid.

 

Artikkel 1

 

Uudise esimene tekstiosa tuleb eraldada ülejäänud tekstiosast kasutades tekstiakna alumise serva all asuvat nuppu Loe edasi. Selleks tuleb luua sissejuhatava tekstilõigu alla tühi lõik ning ning klikkides sellel nupul sisestatakse tekstisse lõik, mis loob süsteemis loe edasi nupu uudiste lühiesituses uudiste loetelus ja avalehe viimaste uudiste moodulis.

 

Artikkel 2

 

Kui vaikeväärtuseks pole Kategooria* lahtris Uudised, Uudised ja teated vms, siis tuleb see valida ripploetelust.

Pildi lisamiseks eelseadistatud kodulehe uudistele tuleb pilt lisada teisiti, kui tavapäraselt pilti artiklisse lisades. Artikli menüüst tuleb valida paan Pildid ja lingid. Sellel paanil saab sisestada uudise sissejuhatava pildi (Sissejuhatuse pilt, seda kuvatakse avalehel viimaste uudiste moodulis ja kõikide uudiste lehel, kui see on seadistatud blogivormingu kuvamiseks) ja uudise põhipildi (Täispika artikli pilt, mis kuvatakse artikli täispikas vaates). Mõlemale pildile tuleb kindlasti panna pildi nimetus Pildi kirjeldus (Alt tekst) tekstilahtrisse.

Täispika artikli pildile saab lisada pealkirja tekstilahtrisse Pealkiri. Nt kui on vaja näidata pildi autorit või lisada pildile selgitav pealkiri. Pealkirja näidatakse vaid täispika uudise lehel.

Sissejuhatuse ja täispika artikli jaoks saab kasutada sama pilti.

Uudise pilt peab olema põikiasetusega (pikem külg all, lühem külg kõrval).

Eelseadistatud kodulehtedel, kus saab kasutada serveris Imagickut, pole pildi suurust vaja eelnevalt veebi jaoks kohandada. Pildi suurus ja punktitihedus muudetakse pildi üleslaadimise käigus.

Kui vajalikud väljad on täidetud, siis tuleb uudis salvestada komponendi tööriistaribal asuva nupuga Salvesta ja sulge, või kui soovitakse veel resigeerida peale salvestamist, siis nupuga Salvesta.